HomeTablice matematyczneTablice - Podstawy

Tablice matematyczne - podstawy

W dobie powszechności kalkulatorów i komputerów, publikacje typu "tablice matematyczne" całkowicie utraciły swoje podstawowe zadanie jakim było przedstawianie w tabelach kwadratów i logarytmów liczb czy też wartości trygonometrycznych kątów.
Obecnie tablice matematyczne to raczej swego rodzaju "ściągawka" z matematyki. W naszym dziale Tablice Matematyczne przedstawiamy treści z zakresu matematyki szkoły podstawowej i gimnazjum - w tym dla zachowania tradycji - tabele wartości funkcji trygonometrycznych. Mamy nadzieję, że podane wiadomości będą przydatne nie tylko dla uczniów z tych szkół ale również - dla przypomnienia - dla ich starszych kolegów i koleżanek.

Informacje pogrupowano tematycznie - począwszy od podstawowych symboli i oznaczeń stosowanych w matematyce.

W przedstawionym materiale zastosowano następujące oznaczenia:

        - które oznacza definicję                              - które oznacza twierdzenie

 

Podstawowe symbole i oznaczenia stosowane w matematyce

Symbol:

Znaczenie:

Symbol:

Znaczenie:

Symbol:

Znaczenie:

i (koniunkcja)

(a; b)

przedział otwarty okońcach a i b

a || b

proste a i b są równoległe

lub (alternatywa)

przedział domknięty okońcach a i b

a ┴ b

proste a i b są prostopadłe

jeżeli ... to ... (implikacja)

=

jest równe

ABC

kąt ABC

wtedy i tylko wtedy (równoważność)

jest różne

|ABC|

miara kąta ABC

~

nieprawda, że (zaprzeczenie)

jest równy tożsamościowo
(jest przystający)

półprosta o początku A przechodząca przez punkt B

zawiera się w ...

jest w przybliżeniu równy

odcinek o końcach A i B

należy do.../nie należy

suma zbiorów

|AB|

długość odcinka AB (odległość punktu A od B

{a, b, c}

zbiór elementów a, b, c

iloczyn zbiorów (część wspólna)

wektor w

A×B

iloczyn kartezjański zbiorów A i B


x

dla każdego x (kwantyfikator  ogólny)

wektor o początku A
i końcu B

Ø

zbiór pusty


x

istnieje takie x, że ... (kwantyfikator szczegółowy)

długość wektora

 

Rzymski system zapisu liczb naturalnych

Liczby
naturalne
Zapis
rzymski
Liczby
naturalne
Zapis rzymski Liczby
naturalne
Zapis
rzymski
1 I 10 X 100 C
2 II 20 XX 200 CC
3 III 30 XXX 300 CCC
4 IV 40 XL 400 CD
5 V 50 L 500 D
6 VI 60 LX 600 DC
7 VII 70 LXX 1000 M
8 VIII 80 LXXX 1500 MD
9 IX 90 XC 2000 MM
 

Alfabet grecki

Litera Czytamy Litera Czytamy Litera Czytamy
Α α alfa Ι  ι jota Ρ  ς ro
Β  β beta Κ  κ kappa Σ σ sigma
Γ γ gamma Λ  λ lambda Τ  τ tau
Δ  δ delta Μ μ mi Υ  υ ypsilon
Ε  ε epsilon Ν  ν ni Φ  φ fi
Ζ  ζ dzeta Ξ  ξ ksi Χ  χ chi
Η η eta Ο  ο omikron Ψ  ψ psi
Θ θ teta Π  π pi Ω  ω omega
 

Zamiana jednostek

Długość:

1 km

1 m

1 dm

1 cm

= 1000 m (metr)

= 10 dm (decymetr)

= 10 cm (centymetr)

= 10 mm (milimetr)

1 in (cal) = 0,0254 m

1 yd (yard) = 0,9144 m

1 mila morska = 1852 m

1 mila amerykańska = 1853 m

1 mila geograficzna = 7420 m

Powierzchnia:

1 km2

= 100 ha (hektar)

1 ha = 10 000 m2

1 km2 = 1 000 000 m2

1 ha

= 100 a (ar)

1 a

= 100 m2

1 m2

= 100 dm2

1 dm2

= 100 cm2

1 cm2

= 100 mm2

Objętość:

1 m3

1 dm3

1 cm3

= 1000 dm3

= 1000 cm3

= 1000 mm3

1 ml (mililitr) = 1 cm3

1 dm3 = 1 l (litr)

1 hl (hektolitr) = 100 l (litrów)

Masa:

1 t

1 kg

1 dag

1 g

= 1000 kg

= 100 dag (dekagram)

= 10 g (gram)

= 1000 mg (miligram)

1 q (kwintal) = 100 kg

1 oz (uncja) = 0,0283 kg

1 lb (funt) = 0,4536 kg

Czas:

1 rok

1 doba

1 h

1 min

= 365 dni (doby) lub 366 rok przestępny

= 24 h (godzin)

= 60 min (minut)

= 60 s (sekund)

 

Nazwy jednostek podstawowych

Pod wielo-
krotność
Przedrostek
i Symbol
Wielo-
krotność
Przedrostek
i Symbol
10 -1 decy d 10 1 deka da
10 -2 centy c 10 2 hekto h
10 -3 mili m 10 3 kilo k
10 -6 mikro μ 10 6 mega M
10 -9 nano n 10 9 giga G
10 -12 piko p 10 12 tera T
10 -15 femto f 10 15 peta P
10 -18 atto a 10 18 eksa E
 

Wielkie liczby

10 3

=

1 000

tysiąc

10 6

=

1 000 000

milion

10 9

=

1 000 000 000

miliard

10 12

=

1 000 000 000 000

bilion

10 15

=

1 000 000 000 000 000

biliard

10 18

=

1 000 000 000 000 000 000

trylion

10 21

=

1 000 000 000 000 000 000 000

tryliard

10 24

=

1 000 000 000 000 000 000 000 000

kwadrylion

10 30

=

1 000 000 5

kwintylion

10 36

=

1 000 000 6

sekstylion

10 42

=

1 000 000 7

septylion

 

Niektóre stałe matematyczne

= 1,41421...
= 1,73205...
= 2,23607...

liczbaπ (ludolfina)

=

3,141592653...
(stała określona jako stosunek długości
okręgu do jego średnicy)

liczbae(Nepera) 
=

2,718281829...
stała, która jest granicą ciągu
liczbowego:
czyli:

 
Free business joomla templates

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej na ten temat można przeczytać w polityce prywatności.